მხარი დაუჭირე საქართველოს აგრარულ
ბიომრავალფეროვნებას