საგრანტო კონკურსი მცირე მეწარმეებისათვის
 
ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა მცირე ბიზნესის განვითარების პროექტი 3   საგრანტო კონკურსი დამწყები მეწარმეებისათვის   პროექტი: „ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობისთვის ...
 
siaxleebi
2020-06-03
The Messenger-ის სტატია
2020-05-05
ევროპის სოფლის ტურიზმის ფედერაციის ინტერნეტ-შეხვედრა
2019-11-01
საგრანტო კონკურსი დამწყები მეწარმეებისათვის


presrelizebi
ფერმერთა კოოპერაციის საკანონმდებლო საკითხები

siaxleebi
„ელკანას“ მონაწილეობა ჩეზენას ტრადიციული საკვების ფესტივალზე

საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება