პროექტები
დონორები
პერიოდი
მებაღეობა-მებოსტნეობის ინკლუზიურ ღირებულებათა ჯაჭვის ხელშეწყობა სომხეთში, საქართველოში, ყაზახეთსა და მოლდოვაში AGROinform/IFAD2016 - 2018
ეკორეგიონული კონსერვაციის პროგრამა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში: დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში –საქართველოს პროგრამაKfW Entwicklungsbank (KfW)2016 - 2019
მცირე აგრობიზნესის მხარდაჭერა ზემო რაჭაში მცირე მასშტაბის ინვესტიციებთან დაკავშირებული კონსულტაციების მეშვეობითGIZ2015 - 2016
მეფუტკრეობის განვითარება ხულოსა და შუახევის მუნიციპალიტეტებშიაჭარისწყალი ჯორჯია2015 - 2016
ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი - ყაზბეგიPIN2015 - 2017
რეგიონული სასურსათო უსაფრთხოების გაუმჯობესება ეროვნული სტრატეგიის სრულყოფისა და მცირე ფერმერების მხარდაჭერის გზითოქსფამ დიდი ბრიტანეთი/EC2013 - 2017
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერირების ხელშეწყობა საქართველოში (ენპარდი)ოქსფამ დიდი ბრიტანეთი/EC2016 - 2016
მცირე ფერმერთა კოოპერირებისა და წარმოების ხელშეწყობა იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში (ენპარდი)PIN/EC2014 - 2017
თემის განვითარების ინიციატივა მცირე ბიზნესის ხელშეწყობისათვის ნავთობსადენის აღმოსავლეთი ნაწილის მიმდებარე სოფლებშიBP2015 - 2018
თავისუფალი ვაჭრობისა და ბიოთხილის საწარმოო ჯაჭვის აწყობა მცირე ფერმერებისათვის საქართველოშიHeks-Eper2013 - 2017
ორგანული სოფლის მეურნეობა და აგრარული ბიომრავალფეროვნება საქართველოში Brot Fur Die Welt2013 - 2017
საქართველოს ტურიზმის სექტორში ჩართული ღარიბი თემებისა და მიკრომეწარმეების შესაძლებლობების გაზრდამსოფლიო ბანკი2015 - 2017
თავისუფალი ვაჭრობისა და ბიოთხილის საწარმოო ჯაჭვის აწყობა მცირე ფერმერებისათვის საქართველოშიHEKS-EPER2013
საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება