თავისუფალი ვაჭრობისა და ბიოთხილის საწარმოო ჯაჭვის აწყობა მცირე ფერმერებისათვის საქართველოში
 
დონორები
HEKS-EPER
 
პერიოდი
2013
 
საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება