საქართველოს ტურიზმის სექტორში ჩართული ღარიბი თემებისა და მიკრომეწარმეების შესაძლებლობების გაზრდა
 
დონორები
მსოფლიო ბანკი
 
პერიოდი
2015 - 2017
 
აღწერილობა


საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება