ორგანული სოფლის მეურნეობა და აგრარული ბიომრავალფეროვნება საქართველოში
 
დონორები
Brot Fur Die Welt
 
პერიოდი
2013 - 2017
 
აღწერილობა

საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება