თავისუფალი ვაჭრობისა და ბიოთხილის საწარმოო ჯაჭვის აწყობა მცირე ფერმერებისათვის საქართველოში
 
დონორები
Heks-Eper
 
პერიოდი
2013 - 2017
 
აღწერილობა

საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება