მცირე ფერმერთა კოოპერირებისა და წარმოების ხელშეწყობა იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში (ენპარდი)
 
დონორები
PIN/EC
 
პერიოდი
2014 - 2017
 
აღწერილობა

საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება