სასოფლო-სამეურნეო კოოპერირების ხელშეწყობა საქართველოში (ენპარდი)
 
დონორები
ოქსფამ დიდი ბრიტანეთი/EC
 
პერიოდი
2016 - 2016
 
აღწერილობა

საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება