რეგიონული სასურსათო უსაფრთხოების გაუმჯობესება ეროვნული სტრატეგიის სრულყოფისა და მცირე ფერმერების მხარდაჭერის გზით
 
დონორები
ოქსფამ დიდი ბრიტანეთი/EC
 
პერიოდი
2013 - 2017
 
აღწერილობა

საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება