ეკორეგიონული კონსერვაციის პროგრამა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში: დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში –საქართველოს პროგრამა
 
დონორები
KfW Entwicklungsbank (KfW)
 
პერიოდი
2016 - 2019
 
აღწერილობა

საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება