მებაღეობა-მებოსტნეობის ინკლუზიურ ღირებულებათა ჯაჭვის ხელშეწყობა სომხეთში, საქართველოში, ყაზახეთსა და მოლდოვაში
 
დონორები
AGROinform/IFAD
 
პერიოდი
2016 - 2018
 
აღწერილობასაქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება