მხარი დაუჭირე საქართველოს აგრარულ
ბიომრავალფეროვნებას

European Coordination Let’s Liberate Diversity!

ქვეყანა:
ბელგია/იტალია  

საქმიანობის სფერო:
ორგანულ და ბიოდინამიკურ მეურნეობებში ფერმერების მიერ წარმოებული თესლის მხარდაჭერა და განვითარება, ფერმერების მიერ წარმოებულ თესლთან დაკავშირებული ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება, შესაბამისი საკანონდებლო ბაზის ხელშეწყობა, კვლევები 

ვებ მისამართი: https://liberatediversity.org/