მხარი დაუჭირე საქართველოს აგრარულ
ბიომრავალფეროვნებას

ტრენინგი შავი ზღვის აუზში კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის დარგში მეწარმეობის განვითარების შესახებ

2023 წლის 31 იანვარს, ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა“ ატარებს ტრენინგს შავი ზღვის აუზში კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის დარგში მეწარმეობის განვითარების შესახებ. ტრენინგი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

  • კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის კონცეფცია და მიდგომები;

  • კლიმატისადმი მდგრადი აგროსასურსათო ღირებულებათა ჯაჭვები;

  • მდგრადი მეურნეობების მართვა;

  • კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის საქმიანობების დაფინანსება;

  • მდგრადი სოფლის მეურნეობის პროდუქტის მარკეტინგი;

  • საერთაშორისო ვაჭრობა და თანამშრომლობა.

ტრენინგი ჩატარდება შერეულ ფორმატში და შესაძლებელი იქნება „ელკანას“ ოფისში ან ონლაინ დასწრება. ტრენინგზე დასწრებისათვის საჭიროა გაიაროთ რეგისტრაცია თანდართულ ბმულზე.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომელკანასოფისში ტრენინგზე ფიზიკურად დამსწრეთა რაოდენობა შეზღუდულია (მაქსიმუმ 20 კაცი), ხოლო დანარჩენს შეუძლიათ ტრენინგს ონლაინ ფორმატში დაესწრონ.

დღის წესრიგი:

10:00 – 10:15 მისალმება

10:15-11:00  კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის კონცეფცია და მიდგომები

                      (პრეზენტაციის წარდგენა, კითხვა-პასუხი)

11:00-12:00  კლიმატისადმი მდგრადი აგროსასურსათო ღირებულებათა ჯაჭვები

                      (პრეზენტაციის წარდგენა, კითხვა-პასუხი)

12:00-13:00 მდგრადი მეურნეობების მართვა

                      (პრეზენტაციის წარდგენა, კითხვა-პასუხი)

13:00-13:30 შესვენება

13:30 -14:45 კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის საქმიანობების დაფინანსება

                      (პრეზენტაციის წარდგენა, კითხვა-პასუხი)

14:45-15:30 ბიზნესგეგმები და ბიუჯეტი

                      (პრეზენტაციის წარდგენა, კითხვა-პასუხი)

15:30-16:15 კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის დაფინანსების ხარჯები და შედეგები

                      (პრეზენტაციის წარდგენა, კითხვა-პასუხი)

16:15-16:30 - ტრენინგის შეფასება

პროექტი დაფინანსებულია ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობის ერთობლივი ოპერაციული პროგრამით, ევროპის სამეზობლო ინსტრუმენტისშავი ზღვის აუზი 2014-2020“-ის ფარგლებში - პრიორიტეტი 1.2  „ტრანსსასაზღვრო შესაძლებლობების გაზრდა ვაჭრობისა და სოფლის მეურნეობის და მასთან დაკავშირებული სექტორების მოდერნიზაციისთვის“. პროექტი გრძელდება 30 თვე -  01.06.2020-დან 31.05.2023-მდე. პროექტის მთლიანი ბიუჯეტია: 799,279.60 ევრო / 3,014.930 ლარი.

Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020 is co-financed by the European Union through the European Neighbourhood Instrument and by the participating countries: Armenia, Bulgaria, Georgia, Greece, Republic of Moldova, Romania, Turkey and Ukraine.

This training is organized with the financial assistance of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Biological Farming Association Elkana and do not necessarily reflect the views of the European Union.