მხარი დაუჭირე საქართველოს აგრარულ
ბიომრავალფეროვნებას

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ტურიზმის სფეროში

2013 წლის 25 ივნისს, 15:00 საათზე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარემ რატი ჯაფარიძემ დაბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა“-ს დირექტორმა მაკა ჯორჯაძემ ტურიზმის სფეროში ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერეს ხელი.

 

აღნიშნული შეთანხმება მიზნად ისახავს თანამშრომლობის გაძლიერებას ეკო და სოფლის ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების გზით. კერძოდ, დაცული ტერიტორიების სიახლოვეს არსებული საოჯახო სასტუმრო სახლებისა და ტურისტული მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობას და მათ შესახებ ინფორმაციის „ელკანას“ ვებგვერდისwww.ruraltourism.ge-ს მეშვეობით გავრცელებას.

 

მემორანდუმის ფარგლებში ასოციაცია „ელკანა“ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თანამშრომლებისათვის განახორციელებს პერიოდულ სწავლებებს საოჯახო სასტუმროების მომსახურების სტანდარტის, შეფასების კრიტერიუმების გაცნობისა და მათი პრაქტიკაში გამოყენების მიზნით. შედეგად, გაიზრდება საოჯახო სასტუმროების ცნობადობა და მომსახურების ხარისხი, ადგილობრივ მოსახლეობას შეექმნება დამატებითი შემოსავლის წყარო, ხოლო დაცული ტერიტორიების სანახავად მისული ვიზიტორი კი შეძლებს მინიმალური დანახარჯებით ახლომდებარე საოჯახო სასტუმროში გაათიოს ღამე.