მხარი დაუჭირე საქართველოს აგრარულ
ბიომრავალფეროვნებას

განცხადება საკონსულტაციო შეხვედრებთან დაკავშირებით

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის - ”სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების მხარდაჭერა საქართველოში” ფარგლებში ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა“  ატარებს საკონსულტაციო შეხვედრებს საგრანტო კონკურსთან დაკავშირებით ფერმერთა ჯგუფებისათვის/სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის ბიზნესზე ორიენტირებული საუკეთესო იდეების გამოსავლენად ხილისა და ბოსტნეულის წარმოებისა და გადამუშავების სფეროში ახმეტის, გორისა და კასპის მუნიციპალიტეტებში.

 

საკონსულტაციო შეხვედრები ჩატარდება:

 

16 სექტემებერი, 11:00 - ქ. ახმეტა, ახმეტის მუნიცილაპიტეტის შენობა

17 სექტემბერი, 11:00 - ქ გორი, გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი

17 სექტემბერი, 14:00 - ქ. კასპი,  სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კასპის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო-საკონსულტაციო  სამსახური.

 

 

გთხოვთ, მობრძანდეთ!


                         დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირიდით:

                                 კოორდინატორი შიდა ქართლში: დაკო მურადაშვილი - 595 554453/570 10 59 46

                                 პროექტის საკონტაქტო პირი გორის მუნიციპალიტეტში: ლაშა ხმალაძე - 551 111457

                                 პროექტის საკონტაქტო პირი კასპის მუნიციპალიტეტში:დავით ნიპარიშვილი - 595 67 26 42

                                 კოორდინატორი ახმეტის მუნიციპალიტეტში: თემურ ხორბალელი - 570 10 59 48

                                პროექტის საკონტაქტო პირი ახმეტის მუნიციპალიტეტში: ზურაბ ბაიაშვილი - 571 22 93 11

                               ასოციაცია „ელკანა“: 0 32 2 53 64 86/ 032 2 32 83 21