მხარი დაუჭირე საქართველოს აგრარულ
ბიომრავალფეროვნებას

ფერმერთა II კონგრესი