მხარი დაუჭირე საქართველოს აგრარულ
ბიომრავალფეროვნებას

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების კვლევის შედეგების წარდგენას

ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა“ 2017 წლის 31 იანვარს, სასტუმრო „რედისონ ბლუ ივერიაში“ მართავს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების კვლევის შედეგების საზოგადოებისათვის წარდგენას. კვლევა ჩატარდა 2016 წლის აგვისტო-ოქტომბერში, სოფლის მეურნეობის საერთაშორისო ფონდის (IFAD) მიერ დაფინანსებული პროექტის - „მებაღეობა-მებოსტნეობის ინკლუზიურ ღირებულებათა ჯაჭვის ხელშეწყობა სომხეთში, საქართველოში, ყაზახეთსა და მოლდოვაში“ ფარგლებში. პროექტის წამყვანი ორგანიზაციაა მოლდოვის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების მწარმოებელთა ეროვნული ფედერაცია (AGROinform).

ღონისძიების მონაწილეებს მიესალმებიან საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს ოფიციალური პირები და სოფლის მეურნეობის საერთაშორისო ფონდის (IFAD) წარმომადგენლები. შეხვედრას დაესწრებიან ევროკავშირის დელეგაციის, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე სოფლის მეურნეობის დარგის ექსპერტები.

საქართველოში, ისევე როგორც სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, ფერმერთა ერთობლივი საქმიანობა და ინიციატივები სიღარიბის დაძლევისა და ფერმერული პროდუქციის ბაზარზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის ერთ-ერთი ყველაზე რეალური გზაა. აღნიშნული პროექტის ერთ-ერთი მიზანია სომხეთში, საქართველოში, ყაზახეთსა და მოლდავეთში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ინკლუზიურ ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარებისათვის ერთობლივი საქმიანობების ეფექტურად გამოყენების გზების შესწავლა. შესაბამისად კვლევის მიზანი იყო საქართველოში მწარმოებელთა კოოპერირების შესახებ ღირებული ინფორმაციისა და ანალიტიკური მასალის შეგროვება რეკომენდაციების, სასწავლო მასალისა და პოლიტიკის დოკუმენტების მოსამზადებლად.

ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა“ ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომელიც დაფუძნდა 1994 წელს. ორგანიზაციის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია ორგანული სოფლის მეურნეობის განვითარება, აგრარული ბიომრავალფეროვნების კონსერვაცია, სოფლის ტურიზმი და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერირების მხარდაჭერა. „ელკანა“, სხვადასხვა პროექტებისა და ENPARD-ის პროგრამის სამი კონსორციუმის ფარგლებში, მუშაობს 60-ზე მეტი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის განვითარებაზე, რაც გულისხმობს კოოპერატივების წევრთა კვალიფიკაციის ამაღლებას, კოოპერატივების ორგანიზაციულ განვითარებას, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვასა და ტექნიკურ აღჭურვას.

პრეზენტაციების შემდეგ გაიმართება დისკუსია და მონაწილეებს საშუალება ექნებათ გამოთქვან საკუთარი მოსაზრებები კვლევის შედეგად გამოვლენილი საკითხების შესახებ.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ელ-ფოსტა: hvc@elkana.org.ge

ოფისის ტელეფონის #: (+995) 322 53 64 86

მობილური ტელეფონის #: (+995) 591 19 55 11