მხარი დაუჭირე საქართველოს აგრარულ
ბიომრავალფეროვნებას

მნიშვნელოვანი მოვლენები/სიახლეები 2016