მხარი დაუჭირე საქართველოს აგრარულ
ბიომრავალფეროვნებას

ფერმერის გზამკვლევი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შექმნისათვის