მხარი დაუჭირე საქართველოს აგრარულ
ბიომრავალფეროვნებას

VII საერთო კრება