მხარი დაუჭირე საქართველოს აგრარულ
ბიომრავალფეროვნებას

დონორები და პარტნიორები

ქვეყანა: ბელგია/იტალია   საქმიანობის სფერო: ორგანულ და ბიოდინამიკურ მეურნეობებში ფერმერების მიერ წარმოებული თესლის მხარდაჭერა და განვითარება, ფერმერების მიერ წარმოებულ ...