„ელკანა“ ფერმერთა საკონსულტაციო მომსახურებას სამრჩევლო და ეკონომიკური განყოფილების მეშვეობით ახორციელებს.  ასოციაციის მრჩევლები ემსახურებიან 900-ზე მეტ წევრს და უწევენ მათ კონსულტაციას სასოფლო-სამეურნეო და ბიზნესის საკითხებში. ბიოლოგიურ ...
 
RonisZiebebi
2012-05-26
წინასაახალწლო გამოფენა-გაყიდვა
2011-09-06
ფერმერთა კოოპერაციის საკანონმდებლო საკითხები
2010-01-29
2010 წლის ეკო-პროექტების დაჯილდოება