ევროპის სოფლის ტურიზმის ფედერაციის ინტერნეტ-შეხვედრა
 
2020 წლის 5 მაისს გაიმართა ონლაინ შეხვედრა ევროპის სოფლის ტურიზმის ფედერაციის (Eurogites) წევრი ქვეყნების წამომადგენლებისათვის. სულ ონლაინ შეხვედრაში მონაწილეობდა 15 ქვეყნის წარმომადგენელი. შეხვედრაზე საქართველოს წარმოადგენდა ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა“, რომელის ...
 
siaxleebi
2019-11-01
საგრანტო კონკურსი დამწყები მეწარმეებისათვის
2019-02-12
მივიწყებული კულტურების მოამაგე...
2019-01-30
გაცვლითი ვიზიტი შიდაქართლში


presrelizebi
ფერმერთა კოოპერაციის საკანონმდებლო საკითხები

siaxleebi
„ელკანას“ მონაწილეობა ჩეზენას ტრადიციული საკვების ფესტივალზე

საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება