publikaciebi
სათაური: ვაზის მწვანე ოპერაციები და მავნებელ-დაავადებები
ISBN:
გამოცემის თარიღი: 2008
ავტორი: გიორგი ბარისაშვილი
ენა: GEO
მოკლე ინფორმაცია:
მაღალი ხარისხის ყურძნის მისაღებად, კარგი ჯიშის შერჩევასა და აგროტექნიკური ღონისძიებების დროულ ჩატარებასთან ერთად, აუცილებელია ვაზის დაცვა მავნებელ-დაავადებებისაგან. ბროშურაში განხილულია როგორც ვაზის მწვანე ოპერაციები და მათი ჩატარების მნიშვნელობა, ასევე ვაზის ზოგიერთი მავნებლისა და დაავადებების ამოცნობა და მათთან ბრძოლის პირდაპირი, თუ პროფილაქტიკური ღონისძიებანი.

სათაური: ტურიზმი სოფლად
ISBN: 978-9941-0-2206-7
გამოცემის თარიღი: 2008
ავტორი: ლელა ხარტიშვილი
ენა: GEO
მოკლე ინფორმაცია:
დღევანდელ ინდუსტრიულ გარემოში ქალაქის აჩქარებული რიტმი წარმოშობს ადამიანის ბუნებრივ მოთხოვნას, რომ პერიოდულად დაისვენოს მშვიდ და წყნარ გარემოში, სადაც არის სუფთა ჰაერი, წარმტაცი პეიზაჟები და გულითადი მასპინძლობა. სწორედ ამ კომპონენტებისაგან შედგება აგროტურიზმი. რას გულისხმობს აგროტურიზმი? რა ტურისტული შეთავაზებები არსებობს? როგორ ფასდება ტურისტული პროდუქტი? რა ღირს ტურისტული შეთავაზება? ამ და სხვა მრავალ კითხვაზე იძლევა პასუხს ბროშურა, რომელიც ფაქტობრივად დამხმარე სახელმძღვანელოა აგროტურიზმში ჩართულ პირთათვის.

სათაური: სამცხე-ჯავახეთის იშვიათი სამკურნალო მცენარეების კონსერვაცია და მდგრადი გამოყენება
ISBN:
გამოცემის თარიღი: 2008
ავტორი: მაია ახალკაცი, მარინე მოსულიშვილი, მარიამ ქიმერიძე, ინესა მაისაია
ენა: ქართული [English]
მოკლე ინფორმაცია:
კვლევის მიზანია სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის იშვიათი და გადაშენების საფრთხეში მყოფი სამკურნალო მცენარეების ინვენტარიზაცია და მათი კონსერვაციისა და მდგრადი გამოყენების რეკომენდაციებისა და მენეჯმენტის პრინციპების შემუშავება.

სათაური: გაზეთი „ელკანა“, #1, ივლისი
ISBN:
გამოცემის თარიღი: 2008
ავტორი:
ენა: ქართული
მოკლე ინფორმაცია:

სათაური: წლიური ანგარიში
ISBN:
გამოცემის თარიღი: 2008
ავტორი:
ენა: ქართული [English]
მოკლე ინფორმაცია:

სათაური: სათემო მობილიზება. მეთოდური მითითებები
ISBN:
გამოცემის თარიღი: 2007
ავტორი: პავლე დოლიძე
ენა: GEO
მოკლე ინფორმაცია:
სოფლის მოსახლეობასთან, თემთან მუშაობის ძირითადი მიდგომებისა და მეთოდების გაცნობას ემსახურება ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანას“ მიერ გამოცემული ბროშურა - „სათემო მობილიზება. მეთოდური მითითებები“. თემთან მუშაობა მრავალმხრივ ცოდნასა და დიდ გამოცდილებას მოითხოვს. „ელკანა“ უკვე 15 წელზე მეტია თემის მობილიზების საკითხებზე მუშაობს და აღნიშნული პუბლიკაცია ეფუძნება როგორც თეორიულ ცოდნას, ისე ჩვენი ორგანიზაციის მრავალწლიან პრაქტიკულ გამოცდილებას. მიდგომები და კონკრეტული მეთოდოლოგია, რომელთაც ამ ბროშურაში გაეცნობით, წარმატებით გამოიყენება მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ადგილობრივი მოსახლეობის რეალური საჭირობების გამოვლენისა და, აგრეთვე, ადგილობრივი ინიციატივების განვითარების ხელშეწყობისათვის.

« 1 2 3 4 5 6 7 »
საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება