მხარი დაუჭირე საქართველოს აგრარულ
ბიომრავალფეროვნებას

ჩვენი წევრები

სერგო მაისურაძე
პაატა სარდალიშვილი
პაატა აბულიძე
ნიკოლოზ ბიწკინაშვილი
მარიკა ყანდორელაშვილი
ლერი ციცაგი
ზაზა ივანიძე
გიორგი ალადაშვილი
გალინა ინასარიძე
ბაჩუკი რუაძე
ანზორ მაისურაძე