მხარი დაუჭირე საქართველოს აგრარულ
ბიომრავალფეროვნებას

ფერმერთა უფლებების დაცვა და სოფლის განვითარება