რუკაზე ძებნა
gWirdeba daxmareba?
dagvireke:
+995 32 2536486;
+995 591 19 55 21
an mogvwere:
ruraltourism@elkana.org.ge
სოფლებში ბირკიანი და ძიბახევი გარე განათების და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა
საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

siaxleebis gamowera