რუკაზე ძებნა
gWirdeba daxmareba?
dagvireke:
+995 32 2536486;
+995 591 19 55 21
an mogvwere:
ruraltourism@elkana.org.ge
ტურისტული საინფორმაციო ნიშნებისა და საპიკნიკე ადგილის მოწყობა ხონისა და ბაღდათის მუნიციპალიტეტებში
საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

siaxleebis gamowera