მხარი დაუჭირე საქართველოს აგრარულ
ბიომრავალფეროვნებას

ჩვენი გუნდი

მენეჯმენტი

მარიამ ჯორჯაძე
დირექტორი
თამაზ დუნდუა
პროგრამის მენეჯერი

სამრჩევლო განყოფილება

თამარ ნონიაშვილი
სამრჩევლო განყოფილების ხელმძღვანელი / მრჩეველი - მეცხოველეობა
ვახტანგ ღლონტი
მრჩეველი - მეფუტკრეობა
გიორგი ბარისაშვილი
მრჩეველი - მევენახეობა / მეღვინეობა
ლალი გოგინავა
მრჩეველი - მეკენკრეობა / მეხილეობა
ბენიამინ მემარნიშვილი
მრჩეველი - მებოსტნეობა და მარცვლეული კულტურები

ეკონომიკური განვითარების განყოფილება

პავლე დოლიძე
სოფლის განვითარების ექსპერტი
ირაკლი ჯავახიშვილი
ბიზნეს განვითარების ექსპერტი
თეა ცხადაია
ასისტენტი
მარიამ დევნოსაძე
ასისტენტი

საზოგადოებრივი ურთიერთობებისა და ადვოკატირების განყოფილება

მანანა გიგაური
სტანდარტებისა და პუბლიკაციების ოფიცერი
ელენე შატბერაშვილი
ადვოკატირების ჯგუფის ხელმძღვანელი, პროექტის მენეჯერი
მიხეილ პაკაცოშვილი
საპროექტო ჯგუფის ხელმძღვანელი
მანანა წულაია
ადვოკატირების ოფიცერი
ია ებრალიძე
ბრენდირებისა და შიდა მართვის სისტემის ოფიცერი
ზაზა კილასონია
მთარგმნელი/რედაქტორი
მედეა იოსელიანი
მონიტორინგისა და შეფასების სპეციალისტი
სოფიო ბარბაქაძე
პროექტის მენეჯერი

ადმინისტრაციული განყოფილება

მედეა გაბუნია
ადმინისტრაციული განყოფილების ხელმძღვანელი
გია რუხაძე
შესყიდვების მენეჯერი/მძღოლი
გიორგი ბეგიაშვილი
შესყიდვების მენეჯერი/მძღოლი
აჩიკო შაშვიაშვილი
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი
თეონა ვარსიმაშვილი
ადმინისტრაციის ასისტენტი, შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი

ბუღალტერია

კონსტანტინე დოლიძე
მთავარი ბუღალტერი
მიხეილ მახათაძე
ბუღალტერი

ახალციხის რეგიონული ოფისი

თეა ჩიტაძე
ახალციხის რეგიონული ოფისის კოორდინატორი
მედეა ბარძიმაძე
ახალციხის ოფისისა ასისტენტი

ზუგდიდის რეგიონული ოფისი

ირაკლი ტაბაღუა
პროექტის ადგილობრივი კოორდინატორი
ლიკა ქობალია
პროექტის ადგილობრივი მობილიზატორი
ლაშა კიუტი
პროექტის ოფიცერი

თიანეთის რეგიონული ოფისი

დავით თარიმანიშვილი
პროექტის ბიზნეს განვითარებისა და მარკეტინგის სპეციალისტი

წნისის საკონსერვაციო მეუურნეობა „მარცვლეულის კიდობანი“

თეა ჩიტაძე
ახალციხის რეგიონული ოფისის კოორდინატორი